By elio
Π.Δ. 123/1987

Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 123/1987

 

 

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5, της παραγράφου 9 του άρθρου 8, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 και της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του νόμου 1566/85 <<Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ 167/Α/85) καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 1476/84 (ΦΕΚ 136/Α/84).

Την 30/87 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία διατυπώθηκε η σχετική γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 1566/85.

Τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που περιέχεται στην 162/87 πράξη του, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23, Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τα Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α΄), 452/1981 (ΦΕΚ 124Α΄), 268/1982 (ΦΕΚ 47 Α΄), 580/1982 (ΦΕΚ 105 Α΄), 83/1983 (ΦΕΚ 36 Α΄) και 188/1985 (ΦΕΚ 75 Α΄) και το άρθρο 1 του Π.Δ. 294/1979 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τα Π.Δ. 952/1980 (ΦΕΚ 241 Α΄), 54/1984 (ΦΕΚ 15 Α΄) και 226/1985 (ΦΕΚ 85 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής :

Σχολικό και διδακτικό έτος. 
Το σχολικό έτος για τα γυμνάσια, τις τεχνικές επαγγελματικές σχολές (ΤΕΣ) και τα λύκεια δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. 
Το διδακτικό έτος για τα ίδια σχολεία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. 
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις. 
Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, που ονομάζονται τρίμηνα. 
α) Α΄ τρίμηνο από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου για όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.). 
β) Β΄ τρίμηνο από 1η Δεκεμβρίου μέχρι την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου για όλα τα σχολεία της Δ.Ε. 
γ) Γ΄ τρίμηνο από 1η Μαρτίου μέχρι 10 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι 22 Μαίου για τις ΤΕΣ και τα λύκεια. 
Οι εξεταστικές κάθε είδους γίνονται κατά τις ακόλουθες εξεταστικές περιόδους: 
α) Για τους μαθητές των γυμνασίων από 11 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου, εκτός από τις παραπεμπτικές, και από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. 
β) Για τους μαθητές των ΤΕΣ και των λυκείων από 24 Μαΐου μέχρι 30 Ιουνίου και από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. 
Την 10η Ιουνίου στα γυμνάσια και την 22α Μαΐου στις ΤΕΣ και τα λύκεια δε διεξάγετε διδασκαλία μαθημάτων. Τις ημέρες αυτές ο Σύλλογος των καθηγητών κάθε σχολείου Δ.Ε. αντίστοιχα, αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών. 
Εκδίδονται τα αποτελέσματα του γυμνασίου και εκτελείτε κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπη διεξαγωγή των προβλεπόμενων γραπτών εξετάσεων. 
Το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών ανακοινώνεται στους μαθητές δύο ημέρες πριν από την έναρξή τους. 
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις μπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση και κατά το μήνα Φεβρουάριο στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν. Η εξέταση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα με τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο μαθητής, από επιτροπές που προβλέπονται από τις ισχύουσες, κάθε φορά διατάξεις. 
Όπου στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος 104/79 (ΦΕΚ 23/Α/79 αναφέρεται η φράση <<20ης Μαΐου>> αντικαθίσταται από τη φράση <<της ημερομηνίας λήξης των μαθημάτων>>. 
Όπου στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 294/79 (ΦΕΚ 87/Α/79), 935/79 (ΦΕΚ 262/Α/79) και 952/80 (ΦΕΚ 241/Α/80) υπάρχουν οι λέξεις <<δίμηνο>> και <<διμηνιαίος>> αντικαθίστανται με τις λέξεις <<τρίμηνον>> και <<τριμηνιαίος>>.

 

Άρθρο 2

Παρ. 1. Στα τεχνικά – επαγγελματικά λύκεια (ΤΕΛ) μπορούν να λειτουργούν “ειδικά τμήματα” αγγλικής γλώσσας στα οποία φοιτούν υποχρεωτικά οι μαθητές εκείνοι που στη Γ τάξη γυμνασίου διδάχτηκαν τη γαλλική γλώσσα ή δε διδάχτηκαν ξένη γλώσσα για οποιονδήποτε λόγο ή ήταν για πρώτη χρονιά “αδίδακτοι” στην ξένη γλώσσα. 
Οι μαθητές αυτοί στις Α, Β, και Γ τάξεις των ΤΕΛ διδάσκονται την αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος αυτού, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά, για τις Α,Β, και Γ τάξεις γυμνασίου αντίστοιχα, εξετάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των λυκείων, όλα τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις του γυμνασίου και οι βαθμοί τους υπολογίζονται για την προαγωγή ή την απόλυσή τους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το Π.Δ.213/89 Αρ.3 §1 οι διατάξεις του Π.Δ.123/87 §§ 2, 3 ισχύουν και για τη Μουσική και τα Καλλιτεχνικά

Παρ. 2.Οταν μαθητές τάξης ή τμήματος γυμνασίου ή λυκείου δε διδάχθηκαν καθ` όλου ξένη γλώσσα για οποιοδήποτε λόγο, με την έναρξη της διδασκαλίας της οι μαθητές αυτής της τάξης ή τμήματος την πρώτη σχολική χρονιά διδάσκονται την Ξ.Γ. με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος αυτού, όπως αυτό κάθε φορά ορίζεται αυτό για την Α` τάξη γυμνασίου, τη δεύτερη σχολική χρονιά διδάσκονται το αναλυτικό πρόγραμμα της Β` τάξης γυμνασίου κ.ο.κ. 
Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται με τον προβλεπόμενο, κάθε φορά τρόπο εξέτασης των μαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις και οι βαθμοί τους στην ξένη γλώσσα (Μουσική ή Καλλιτεχνικά) υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυση τους.

Παρ. 3.Οταν σε τμήμα ,τάξη ή τάξεις γυμνασίου ή λυκείου διακοπή η διδασκαλία της ξένη γλώσσα για οποιοδήποτε λόγο, οι μαθητές με την επανάληψη της διδασκαλίας της, συνεχίζουν την Ξένη Γλώσσα από εκεί που την σταμάτησαν, ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία φοιτούν, εξετάζονται με τον προβλεπόμενο κάθε φορά τρόπο εξέτασης των μαθητών της τάξης στην οποία φοιτούν, αλλά τα θέματα των γραπτών εξετάσεων καθορίζονται όπως προβλέπεται για τις αντίστοιχες τάξεις των οποίων το αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκονται και οι βαθμοί τους στην Ξένη Γλώσσα υπολογίζονται για την προαγωγή ή απόλυση τους.

4. Για τους μαθητές της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου που μεταγγράφονται σε γενικό λύκειο ή σε ΤΕΛ που δε λειτουργούν “ειδικά τμήματα” αγγλικής γλώσσας καθώς και για τους μαθητές των παραγράφων 2 και 3 που μετεγγράφονται σε άλλο σχολείο ισχύουν οι περί “αδιδάκτων” την ξένη γλώσσα διατάξεις.

5. Η § 1 του άρ. 9 του §Π.Δ. 952/80 (ΦΕΚ 241/Α/80) όπως αυτή τροποποιήθηκε το άρ. 2 του Π.Δ. 223/85 (ΦΕΚ Α/85) αντικαθίσταται ως εξής:

“Ο βαθμός στην ξένη γλώσσα μαθητή που εγγράφεται και φοιτά σε τεχνική – επαγγελματική σχολή (ΤΕΣ) στην οποία διδάσκεται διαφορετική ξένη γλώσσα απ αυτή που διδάχθηκε το τελευταίο έτος οίτησης του στο σχολείο παρέλευσής του δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυσή του παραπάνω μαθητή ούτε στο γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσής του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τη χρονιά της εγγραφής του καθώς και για την επόμενη σχολική χρονιά φοίτησής του στην ΤΕΣ. 
Για τους μαθητές της παραπάνω κατηγορίας υπολογίζεται ο βαθμός τους στην ξένη γλώσσα εάν ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικες υποβάλουν στην ΤΕΣ που φοιτούν σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.

6. Εξαιρετικά και μόνο για το σχολικό έτος 1986-87 κατά την εξαγωγή του απολυτηρίου ποτελέσματος και κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού απόλυσης δε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ξένης γλώσσας των μαθητών της τελευταίας τάξης λυκείου οι οποίοι κατά τα δύο προηγούμενα έτη φοίτησής τους θεωρήθηκαν αδίδακτοι στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός εάν οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες, καταθέσουν στο λύκειο φοίτησής τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να υπολογισθεί ο βαθμός τους στην ξένη γλώσσα.

7. Εξαιρετικά και μόνο για το σχολικό έτος 1986-87 κατά την εξαγωγή του προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος και κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης δε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός μαθημάτων ξένης ορολογίας τα οποία διδάσκονται επιπλέον της ξένης γλώσσας των μαθητών της Γ τάξης των εσπερινών τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων και της τελευταίας τάξης των ημερήσιων τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι κατά το ένα ή δύο προηγούμενα έτη φοίτησής τους θεωρήθηκαν “αδίδακτοι” στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτός εάν οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες καταθέσουν στο λύκειο φοίτησής τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων σχετική δήλωση ότι επιθυμούν να υπολογιστεί ο βαθμός τους στα μαθήματα ξένης ορολογίας.

 

Άρθρο 3

1. Στα μαθήματα που έχουν κλάδους ο κάθε κλάδος εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά. Ως ετήσιος βαθμός κλάδου μαθήματος που διδάσκεται {(στο γυμνάσιο λογίζεται το ένα τρίτο του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών, ενώ )} στο λύκειο και τις ΤΕΣ το ένα πέμπτο του αθροίσματος που προκύπτει από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς και το διπλάσιο της γραπτής κατά Μάιο – Ιούνιο εξέτασης. 
Κατά τις παραπεμπτικές συμπληρωματικές, επαναληπτικές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως βαθμός του κλάδου λογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης. 
Για κλάδο μαθήματος, στον οποίο δεν προβλέπεται προφορική εξέταση, βαθμός του κλάδου είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης. 
Ο μέσος όρος των βαθμών των κλάδων μαθήματος αποτελεί το γενικό βαθμό επίδοσης στα μάθημα. 
Κατά τις παραπεμπτικές, συμπληρωματικές ,επαναληπτικές ή κατατακτήριες εξετάσεις ως βαθμός του κλάδου λογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης. 
Για κλάδο μαθήματος στον οποίο δεν προβλέπεται προφορική εξέταση, βαθμός του κλάδου είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης.

2. Κατά την εξαγωγή του απολυτηρίου αποτελέσματος των μαθητών της τελευταίας τάξης λυκείου, που παρακολουθούν την 1η δέσμη προπαρασκευαστικών μαθημάτων, ο βαθμός τους στο μάθημα των Μαθηματικών στις Γενικές Εξετάσεις θα υπολογίζεται ως γραπτός βαθμός και των δύο κλάδων του μαθήματος των Μαθηματικών.

 

Άρθρο 4

1. Στην περίπτωση η` του άρθρου 16 του βασιλικού διατάγματος 490/68 ( ΦΕΚ 161/Α/68 ), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 27 παράγραφο 1 του προεδρικού διατάγματος 298/80 ( ΦΕΚ 82/Α/80 ), καθώς και στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 952/80 προστίθεται η φράση ” ή προκειμένου περί αλλοδαπών μαθητών, κατά τα δύο πρώτα έτη φοίτησής τους σε ελληνικό σχολείο της ημεδαπής, ” σχεδόν καλώς ” δέκα (10) πλήρες.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 465/81 ( ΦΕΚ 129/Α/81 ) προστίθεται η φράση ” ή σε άλλο δημόσιο γυμνάσιο εφόσον μετεγγράφηκε σ` αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις”.

3. Το υπεδάφιο ΙΙ του εδαφίου ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 102/86 ( ΦΕΚ 36/Α/86 ) ισχύει και για το σχολικό έτος 1986-87.

4. Στο δεύτερο στίχο του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 102/86 μετά τη λέξη ” Παράρτημα ” προστίθεται η φράση ” ή σε Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή Εξέτασης ” φυσικώς ” αδυνάτων μαθητών”.

5. Στο δεύτερο στίχο της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 102/86 μετά τη φράση ” λειτουργούς Δ.Ε. ” προστίθεται η φράση ” ή εκπαιδευτικού με σύμβαση αορίστου χρόνου “

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 102/86 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: ” Με απόφαση της οικείας Ειδικής Επιτροπής Εξέτασης ” φυσικώς ” αδυνάτων μαθητών μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι` αυτή την κατηγορία υποψηφίων, η διάρκεια εξέτασής τους πέραν της καθοριζόμενης από την ΚΕΓΕ διάρκειας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα των Γενικών Εξετάσεων”.

 

Άρθρο 5

(όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 232/88 και το Π.Δ.185/90)

{(Παρ. 1. Μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των προαγωγικών και απολυτηρίων αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου Μαΐου – Ιουνίου οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικες, των δημοσίων λυκείων καθώς και των ΤΕΣ μπορούν να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο σχολείο φοίτησης τους μαζί με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο.)} 
Οι διευθυντές των παραπάνω σχολείων διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, με καλυμμένα τα στοιχεία των μαθητών και του βαθμού του καθηγητή, στη Διεύθυνση ή το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπ/σης στο οποίο υπάγονται, όπου και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Προϊστάμενου επιτροπή αναβαθμολόγησης αποτελούμενη από καθηγητές με βαθμό Α` που υπηρετούν σε οικεία σχολεία. Στην παραπάνω επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστον δύο καθηγητές αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας προς το μάθημα του οποίου τα γραπτά αναβαθμολογούνται και με αναλογία δύο καθηγητών ανά διακόσια (200) αναβαθμολογούμενα γραπτά κατ` ανώτατο όριο. Με την ίδια απόφαση ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. ορίζει ως Πρόεδρο της παραπάνω Επιτροπής τον εαυτό του ή έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπ/κών θεμάτων (γενικής ή τεχνικής – επ/της κατεύθυνσης), ή ένα από τα μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από διακόσια (200), ορίζει ως μέλος της επιτροπής έναν από τους Προϊσταμένους των τμημάτων εκπ/κών θεμάτων (γενικής ή τεχνικής – επαγ/της κατεύθυνσης), ή τον Προϊστάμενο της γραμματείας, ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραμματέα της επιτροπής. 
Κάθε γραπτό αναβαθμολογείται από δύο καθηγητές και καθένας αναγράφει επ` αυτού το βαθμό με το οποίο το αξιολογεί. 
Ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή καλύπτεται με αδιαφανές χαρτί. Το ημιάθροισμα των δύο βαθμών αποτελεί την τελική βαθμολογία του αναβαθμολογούμενου δοκιμίου. 
Αν μεταξύ των δύο βαθμών της προηγούμενης παραγράφου υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από τρεις μονάδες, για τη τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητος, στον οποίο διαβιβάζεται αυτό την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο. 
Αντίγραφο πρακτικού με την οριστική βαθμολογία των γραπτών που αναβαθμολογήθηκαν στέλνεται στα λύκεια ή ΤΕΣ από όπου προήλθαν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά, ο Σύλλογος των οποίων προβαίνει σε έκδοση νέου αποτελέσματος μόνο στην περίπτωση που ο βαθμός της αναβαθμολόγησης του γραπτού δοκιμίου είναι μεγαλύτερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά το δοκίμιο βαθμολογηθεί από τον οικείο καθηγητή.

Παρ. 2.Σε περίπτωση που Διευθυντής δημοσίου λυκείου ή ΤΕΣ διαπιστώσει κακή βαθμολόγηση ενός ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων μαθητών του σχολείου του, μπορεί μέσα στην ίδια προθεσμία που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, να ζητήσει με αιτιολογημένο έγγραφο του προς την Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο του, την αναβαθμολόγηση τους, οπότε η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται οριστικά και για την τελική βαθμολογία και αυτών των γραπτών δοκιμίων.

Παρ. 3.(Όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.191/92 Αρ. 2 § 5.)

{(Όταν τα γραπτά δοκίμια που, κάποιου μαθήματος τα οποία υποβάλλονται σε Γραφείο Δ.Ε. είναι λιγότερα από εικοσιπέντε (25) διαβιβάζονται στη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία το Γραφείο υπάγεται διοικητικά, προκειμένου τα δοκίμια αυτά να αξιολογηθούν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης της Δ/νσης)}

Παρ. 4.Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών δημοσίων σχολείων Δ.Ε. ή οι ίδιοι οι μαθητές εφ` όσον είναι ενήλικες, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται. 
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες διαβιβάζονται υπηρεσιακά τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια, όπου κάθε δοκίμιο αναβαθμολογείται από επιτροπή την οποία απαρτίζουν δύο Σχολικοί Σύμβουλοι οικείας ειδικότητας και οι οποίοι αποφαίνονται οριστικά για την τελική βαθμολογία των δοκιμίων. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δ.Ε. και πρόεδρος της ορίζεται ο σχολικός σύμβουλος που έχει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία στο δημόσιο. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς αναβαθμολόγηση γραπτών είναι πάνω από διακόσια (200) ορίζεται γραμματέας της επιτροπής όπως προβλέπεται από το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.

Παρ. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών των παραπάνω επιτροπών.

Παρ. 6.Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και παραπεμπτικών εξετάσεων των μαθητών των Ιδιωτικών Λυκείων και των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών καθώς και τα γραπτά δοκίμια των εξετάσεων των ιδιωτικών Γυμνασίων υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου. 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το Αρ.2 του /17.6.91 Π.Δ.)

Παρ. 7. (Όπως προστέθηκε με το Π.Δ. 185/90 Άρθρο μόνο) Για την αναβαθμολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, των γραπτών δοκιμίων των μαθητών, που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τις επιτροπές αναβαθμολόγησης συγκροτεί με απόφαση του ο οικείος Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Αν μεταξύ των βαθμών των δύο αναβαθμολογητών υπάρχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη από τρεις (3) βαθμολογικές μονάδες, για την τελική βαθμολογία του δοκιμίου αποφαίνεται Σχολικός Σύμβουλος ειδικότητας στον οποίο διαβιβάζεται αυτό από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. 
Η αποζημίωση των μελών των παραπάνω επιτροπών θα είναι όμοια με εκείνη των μελών των επιτροπών αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών, που φοιτούν σε σχολεία της ημεδαπής. 
Η εκκαθάριση θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 19160.

Παρ. 8.(προστέθηκε με το Π.Δ. 191/92 Αρ.2 §2) 
Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, που διδάσκονται κατά το πρώτο ήμισυ του διδακτικού έτους και εξετάζονται κατά τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιανουαρίου, των δημοσίων και ιδιωτικών Γυμνασίων, υπόκεινται σε αναβαθμολόγηση με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους αυτού του άρθρου.

 

Άρθρο 6

Κάθε διάταξη, γενικής ή ειδική, που αντίκειται στις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος καταργείται από τη δημοσίευσή του.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

Advertisements

0 Responses to “Π.Δ. 123/1987”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Κατηγορίες άρθρων

June 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Advertisements

%d bloggers like this: